Bzzz…: Hvorfor bier?

Vi har nå satt opp to fine, grønne bikuber nederst på jordet mot hestehagen. Biene samler nektar og pollen fra blomstene på frukt, bær og grønnsaker. Bienes pollinering (bestøvning) bidrar til god avling med fin kvalitet. Nektaren skal bli til honning, og både den og pollenet brukes som mat til biene og larvene i kuben….