Ny driftsform i 2020

Solberg Andelsgård vil fra sesongen 2020 være organisert som et samvirke med årsmøte og Kjernegruppe. Kjernegruppen består av 7 tidligere andelseiere som fungerer som et interimstyre til ordinært styre blir valgt på første årsmøte til våren.Interimstyret har jobbet med å få opprettet samvirket og få praktiske detaljer på plass for drift denne sesongen. Samordnet registermelding…