Bilder av andelshavere i aksjon!

I løpet av tre uker har vi fått sådd og satt det meste av planter i jorden. Her er bilder av noen som sto på fra morgen til kveld!

Video av hva vi skal gjøre under dugnadsukene våres!

Mange av oss har satt seg opp på ansvarsuker. Ukentlig må vi kjøre hjulhakke i alle ganger, i alle felt. I tillegg må vi luke mellom plantene. Se videoen her! Nå er det fritt frem for alle å luke og gjøre annet forefallende arbeid i åpningstidene. Ser du noe du tenker trengs å gjøres er det…