Kjære kompostgruppe, nå er det bare å sette i gang!

Alt av grønt avfall kan brytes ned og gi nytt liv. Men hva er egentlig kompost og hvordan komposterer man? Gjerde- og kompostgruppen hadde et lite møte på gården i april. Vi avtalte å lage kompostbinger mellom hvert felt mot nord. Totalt blir det tre kompostbinger laget av gamle staur, hønsenetting og treverk. I bingene…