Nå går vi for å bli godkjent økologiske av Oikos!

Torsdag 26. januar fikk Espen (gartner) og Helene (bondekona) besøk av Hans Gaffke fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Gården er innmeldt der. På den måten får vi kanskje landets dyktigste rådgiver innen økologisk andelslandbruk til å hjelpe oss på veien. Dog må vi betale litt for det, men det er rådgivingen verdt. Satt opp økoplan Fordi…